John van Pull Position geeft meer informatie over de nieuwe verkoopdienst bij Pull Position: international market activation